Umut Güner ve işte o evraklar… (Savcılık iddianamesi ve duruşma tutanağı)

Atilla TÜRKER-AJANSSPOR

Sav şuydu:

Beşiktaş Kulübü’nün eski değerli isimlerinden Umut Güner, “sahte voleybolcu lisansı” çıkartarak Fikret Orman başkanlığında oluşan idare heyetine girdi.

Evet, sav buydu.

***

2 YILI DOLDURMASI GEREKİYORDU

Konuyu biraz açayım.

Evvel bir hatırlatma yapayım.

Beşiktaş Kulübü tüzüğü gereği, Beşiktaş Kulübü idare heyeti üyeliğine kabul edilebilecek bireylerin kulüpte iki (2) yılı doldurmuş olmaları gerekiyor.

O süreçte Beşiktaş idare heyetine girecek olan Umut Güner’in kulüp üyeliği ise yalnızca 15 ay idi.

Pekala ne olacaktı?

Ortadaki fark nasıl doldurulacaktı?

***

“SAHTE VOLEYBOLCU LİSANSI”

Tekrar sav şu ki…

Umut Güner’e “sahte voleybolcu lisansı” çıkartıldı.

Güner’in 1997-98 döneminde Beşiktaş’ta voleybol oynadığına dair uydurma bir evrak hazırlandı.

Zira… Tekrar Beşiktaş Kulübü tüzüğü gereği… Kulüp bünyesinde lisanslı atlet olan şahıslar… Otomatikman bir yıl kıdem kazanıyordu.

Yani… Tezin özü şu: Umut Güner, uydurma voleybolcu lisansıyla 9 yıl evvel Beşiktaş Kulübü idare konseyine girdi, bu halde Beşiktaş’ta 7 yıl misyon yaptı, tarihi kararların uygulayıcısı oldu.

Fikret Orman periyodunda asbaşkan olarak misyon yapan Umut Güner, stattan ve ayrıyeten transferden sorumlu idare heyeti üyesi olarak daima çok ön planda kaldı.

***

BU KÖŞEDE YAYIMLANDI

Bu argümanları ben 2,5 yıl evvel kaleme aldım.

Natürel evraklarıyla…

Umut Güner’in o meşhur lisansı başta olmak üzere pek çok ayrıntısı bu köşeye taşıdım.

Pekala ne oldu?

Olay büyüdü.

***

KAMU DAVASI AÇILDI

Tüzel süreç başlatıldı.

Umut Güner, Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet edildi.

Savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Umut Güner’in “özel dokümanda sahtecilik” hatası işlediği sav edildi.

İddianame kabul edildi.

Umut Güner hakkında kamu davası açıldı.

Beşiktaş Kulübü de “suçtan ziyan gören taraf” olarak türel sürece dahil oldu.

Son duruşma 4 Şubat 2021’de yapıldı.

Bir sonraki duruşma ise 23 Mart 2021’de olacak.

***

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: “BİZDE OYNAMADI!”

Beşiktaş Kulübü bu tüzel süreçte “Beşiktaş JK Voleybol Şubesinin kayıtları incelendiğinde 1997/1998 döneminde Umut Güner’in kaydına rastlanılmadığını”bildirdi.

***

İŞTE İDDİANAME…

Konunun hassasiyeti ve kıymeti açısından…

Savcılık iddianamesinin ilgili kısmını olduğu üzere aktarıyorum.

Kuşkulu Umut Güner’in Beşiktaş JK’ne 31.12.2010 tarihinde üye olduğu…

Üyelik süreçleri sırasında atlet olduğunu belirtmediği…

25.03.2012 tarihinde idareye seçilmek istediği…

Ancak mevcut dernek tüzüğüne nazaran kulüp üyeliğinde 2 (iki) yılı doldurmadığı için tarihsiz yalnızca 1997-1998 tarihlerinde Voleybol grubunda atlet olduğuna ait devrin dernek yöneticisinin hangi koşullarda ve nasıl aldığı belirli olmayan bir halde imzası ile kendisine bir yıl kıdem kazandıracak düzmece sportmen üye bilgi formu oluşturduğu…

Ve bu geçersiz belgeyi kulüp idaresine ibraz ederek kullandığı…

Savunmasının cürümden kurtulmaya yönelik olduğu…

***

-“BEŞİKTAŞ KULÜBÜ DE TEZLERİ DOĞRULADI”-

-Keza şüphelinin üyeliğinin geçerliliği ve iftiraya uğradığına ait olarak celbi ve incelenmesini talep ettiği…

-Beşiktaş JK Derneği kayıtlarının şüphelinin savunmasını desteklemek bir yana ihbar edenin anlatımlarını doğruladığı…

***

“TAKIM FOTOĞRAFINI BİLE İBRAZ EDEMEDİ…”

-Şüphelinin sporculuğa ait en kıymetli vesikalar olan ekip fotoğrafı ve lisans ibraz edemediği…

-Özellikle Beşiktaş JK Derneği’nden gelen yanıtı yazıda şüphelinin 1997-1998 yılları Beşiktaş JK Voleybol Şubesinin kayıtları ismine rastlanmadığının belirtildiği…

***

-“KAYITLARA RASTLANILMADI”-

-Son olarak şüphelinin Voleybol atleti olduğunun Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğü ile Voleybol Federasyonu Başkanlığından da sorulduğu…

-Gelen yanıtı yazılarda şüphelinin bilhassa belirtilen yıllarda sportmen olduğuna ait kayıtlara rastlanmadığının belirtildiği…

***

-“SUÇUN İŞLENMEYE DEVAM EDİYOR OLDUĞU”-

-Şüphelinin hali hazırda kulüp yöneticiliği ve vazifelerinin 25.03.2012 tarihinde kulüp idaresine ibraz edilen geçersiz atlet üye bilgi formuna dayandığı…

-Şüphelinin bulunduğu makama ilişkin her tasarrufunda bu evrakın kullanılıyor olduğunun kabulünün gerekeceği…

-Bu surette kabahatin işlenmeye devam ediyor olduğu…

-Ve kamu davası açılabilmesi için makul ve kâfi kuşku oluştuğu anlaşılmakla şüphelinin mahkemenizde yargılanarak sevk hususları uyarınca CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu ismine talep ve tez olunur. 17/06/2020…”

***

Evet… İddianame bu halde…

***

-UMUT GÜNER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-

Umut Güner bu türel süreçte yaptığı savunmada, Beşiktaş Kulübü’ne ne formda ve ne vakit üye olduğunun kulüp kayıtları ile sabit olduğunu, kontrol heyetlerinin her üyeyi olduğu üzere kendi üyeliğini de incelediklerini belirtti ve suçlamaları kabul etmedi.

***

-UMUT GÜNER’İN AVUKATI: “ZAMAN AŞIMINA GİRİYOR”-

20.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 Şubat 2021’de yapılan duruşmada taraflar kelam aldı.

Umut Güner’in avukatı…

-“Müvekkilim 1997-1998 yıllarında bu kulüpte (Beşiktaş’ta) voleybol oynamıştır, kayıtları mevcuttur.

-Müvekkilimin kullandığı evrak 25/03/2012 tarihlidir, iddianamede TCK 207 unsurundan dava açılmakla bu hata ani kabahatlerden olup kullanması ile yahut düzenlenmesi ile hata oluşur.

-Müvekkilim bu belgeyi 25/03/2012 tarihinde kullandığı iddianamede belirtilmektedir, buna nazaran cürmün cezası temel alındığında dava zamanaşımının TCK 66 hususu uyarınca 8 yıllık müddete tabi olmaktadır.

-İfadesi Cumhuriyet Savcılığınca yahut mahkemece alınmadığı, kollukla alındığı için zamanaşımını kesen yolu bir süreç bulunmamaktadır.

-İddianame tarihi ise 17/06/2020 olmakla 8 yıllık dava vakit aşımı dolmuş bulunmaktadır.

-Usul iktisadı de göz önüne alınarak kamu davasının zamanaşımı nedeniyle karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

***

CUMHURİYET SAVCISI: “ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ…”

Niyeti sorulan Cumhuriyet Savcısı da…

-Her ne kadar sanık Umut Güner hakkında 25/03/2012 tarihinde idare şurasına seçilmek için gerekli olan 2 yıllık üyelik kaidesini gerçekleştirmek üzere Beşiktaş voleybol ekibinde 1997-98 yıllarında oynadığına yönelik atlet üye bilgi formunu uydurma düzenleyip ibraz etmek hatasından özel evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle kamu davası açılmış ise de evrakın 25/03/2012 tarihinde ibraz edildiği ve kullanıldığı…

-Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bu suça yönelik iddianamenin 17/06/2020 tarihinde düzenlendiği…

-Ceza hususundaki hata hududunun 3 yıl olduğu…

-TCK 66/1-e hususundan bu hatalardaki zamanaşımı müddetinin 8 yıl olarak belirlendiği…

-Soruşturma kademesinde ceza zamanaşımını kesen bir olgu bulunmadığı…

-Suçun vakit aşımı müddetinin 25/03/2020 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının vakit aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi kamu ismine talep ve mütalaa olunur” dedi.

***

Duruşma 23 Mart 2021 gününe bırakıldı.

***

Durum bu…

Şanlı mahkeme gereken kararı verecek.

İşte duruşma tutanağı…

.

.

İşte iddianame…

.

.

.

Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC S Sport Plus’ta! Taahhüt yok, suram yok, tıkla çabucak izle!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir