Oğulcan Çağlayan, Serdal Kesimal’in yolundan gidecek!

AJANSSPOR-ÖZEL

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Şurası, kontratını feshederek Çaykur Rizespor’dan ayrılarak dönem başında Galatasaray’a imza atan Oğulcan Çağlayan hakkında verilen 1 milyon 200 bin Euro’luk cezayı onarken, 6 maçlık men cezasını ise 3 maça düşürdü.

Bu karar sonrası Çaykur Rizespor Lideri Hasan Kartal, “Hak yerini buldu” derken Galatasaray cephesi reaksiyon gösterdi. Galatasaray Lider Yardımcısı Yusuf Günay, pazartesi günü Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuracaklarını, gerekirse UEFA’ya da gideceklerini söyledi.

Tahkim yolu kapalı

Mevzuya ait olarak spor hukuku konusunda memleketler arası çalışmaları da bulunan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Gemalmaz’dan görüş aldık. Gemalmaz, Oğulcan için UEFA yahut Milletlerarası Tahkim yolunun kapalı olduğunu buna karşılık Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi yollarının ise bulunduğu kaydetti. Gemalmaz, manevi tazminat açısındansa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) seçeneğinin mevcut olduğunu söyledi.

En kıymetli karar eski Fenerbahçeli Serdar Kesimal hakkındaki karar oldu

Oğulcan Çağlayan’ın isimli yargıya başvurmasını sağlayan en değerli karar eski Fenerbahçeli Serdar Kesimal hakkındaki karar oldu. Çünkü, Serdar Kesimal’in Fenerbahçe AŞ’ye karşı açtığı davada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi aldığı kararla, sözleşmesel uyuşmazlıklarla ilgili kararlarının kesin olmadığını ve TFF Tahkim Heyeti’nin bu kararlarının iptali için devlet mahkemesine başvurulabileceğini kabul etmişti.

İşte Prof. Dr. Burak Gemalmaz’ın Oğulcan Çağlayan olayına dair geniş değerlendirmesi:

İnsan hakları sorunu oluşabilir

“UÇK tarafından verilen tazminat kararı ile sportif ceza insan hakları bakımından sorun doğurabilir:

Olağanda AİHM, futbol uyuşmazlıklarının temeline giren bir çeşit spor temyiz mahkemesi niteliğinde değildir. Mevcut uyuşmazlık sözleşmesel nitelikte bir uyuşmazlık olup kural olarak temeli bakımından bir insan hakları sorunu değildir. Bu sıkıntı, kontrat hukuku ve ilgili TFF talimatları çerçevesinde ele alınması gereken bir sorundur. Münasebetiyle fesih haklı mı haksız mı sorusu, AİHM’in yargı yetkisi içerisine girmemektedir.

Lakin 1.2 milyon Euro’luk tazminat atletin o güne dek edindiği tüm karlara tekabül ettiği için atletin çalışma hakkı bağlamından özel hayat hakkına bir müdahale teşkil ettiği gündeme gelecek, ve uyuşmazlık bu boyutuyla bir AİHM’in yargı yetkisi çerçevesinde bir insan hakları problemine dönüşebilecektir. Feshin haklı olup olmadığı sıkıntısından bağımsız olarak belirlenen tazminat ölçüsü orantısız görünmektedir.

Atlet tüm gelirlerden mahrum bırakılamaz

Atletleri köleleştiren nitelikteki kararların ekonomik kişilik hakkına karşıt olduğu bilinmektedir. Şayet futbolcunun tüm gelirinden mahrum bırakan, onu çok fakirleştiren, geçimini zorlaştıran ve kulüplere köle eden tartıda bir tazminata hükmedilmişse, özel hayat hakkının ihlal edildiği kıymetlendirilebilir. Bu incelemede somut olayın tüm özellikleri ve tazminatın futbolcu üzerindeki tesirine odaklanıp çatışan çıkarlar ortasında dengeleme yapılarak bir sonuca varılır.

AİHM’e gitme ihtimali var

Başka yandan uyuşmazlığın adil yargılanma hakkı açısından her vakit AİHM’e gitme ihtimali bulunmaktadır. AİHM’in Tahkim Şurası’nın bağımsız ve tarafsız olmadığına karar verdiği biliniyor. AİHM’in Tahkim Şurası’nın bağımsız ve tarafsız olmadığına dair kararında tam da Tahkim Konseyi üyelerinin, yüklü olarak kulüplerin eski yöneticilerinden müteşekkil genel şura tarafından idare konseyi ve lider ile birlikte seçildiği saptanmış, bu durumun futbolun kulüpler dışında kalan paydaşları bakımından kabul edilemez nitelikte olduğu belirtilmişti.

Tahkim kararları artık adil değil

AİHM’in ihlal kararından bugüne dek Tahkim Heyeti tıpkı biçimde çalışmaya devam ettiği için, verdiği hiçbir karar adil değildir. Münasebetiyle, Oğulcan Çağlayan’ın muhtemel bir müracaatından ihlal kararı çıkacağını öngörmek mümkündür.

Ehemmiyetle belirtelim ki Tahkim Heyeti’nin bağımsız ve tarafsız olmadığına dair bir ihlal kararı, uyuşmazlığın aslı hakkında bir kıymetlendirme içermeyecektir. Bu nedenle de adil yargılanma hakkı ihlali kararına dayanarak ismi geçen futbolcunun ödemekle yükümlük tutulduğu tazminatı geri alması mümkün olmayacaktır. Futbolcunun ödemekle yükümlük tutulduğu tazminatı geri alması, lakin kelam konusu tazminatın futbolcunun özel ömür hakkını ihlal ettiğine karar verilmesi durumunda mümkün olacaktır.

Tahkim’e karşı isimli yargı yolu var

Fakat muhtemel bir AİHM başvurusu öncesinde bilhassa futbolcu için uyuşmazlığın aslı bakımından isimli yargıda Tahkim Konseyi kararına karşı açılacak iptal davasının muhtemel sonuçlarını gözönünde bulundurmak gerekmektedir. Bilindiği üzere Yargıtay, çok yakın geçmişte verdiği iki kararla, sözleşmesel uyuşmazlıklarda Tahkim Heyeti’nin verdiği karara karşı isimli yargıya gidilebileceğine hükmederek mevzuyu netleştirmiştir. (Yargıtay: “Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda TFF Tahkim Konseyi Kararlarına Karşı Yargı Yolu Açıktır”)

Hasebiyle, futbol hukukunda hizmet kontratlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından Tahkim Şurası kesin ve sonuncu bir mercii olmayıp Tahkim Şurası kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Hal bu türlü olunca, AİHM başvurusu yapabilmek için ortada tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu bulunmaktadır. Lakin bu yol tüketildikten sonra AİHM’e müracaat yapmak mümkün olacaktır.

Hatta, uyuşmazlık sözleşmesel nitelikte olduğundan ve yargı yolu açık olduğundan, Anayasa Mahkemesine ferdi müracaat dahi yapılabilecektir, hatta yapılmaması AİHM’e müracaata mani teşkil edecektir.

AİHM için 6 ay müddet var

Sonuç olarak, Tahkim Heyeti’nin Oğulcan hakkında verdiği sportif ceza, sporun idaresine ve disiplinine ait olduğu ve rastgele bir tüzel kontrole tabi olmadığı için 6 ay içerisinde AİHM’e müracaat yapılması gerekir. Bu müracaatta birinci olarak, sportif cezanın futbolcu (ve/veya kulüp) bakımından adil yargılanma hakkı kapsamına girecek bir bedele müdahale ettiği gösterilmelidir. Çünkü adil yargılanma hakkı kişi ve mal varlığına yönelik uyuşmazlıklar ile ceza muhakemesine uygulanabilir bir haktır. Daha genel bir tabirle, bireylerin şahıs ve malvarlıkları üzerinde tesir direkt tasarruflar, bu tasarrufu yapan kurumun ulusal hukuktaki niteliği ve alınan kararın ulusal hukuktaki niteliği ne olursa olsun, kural olarak uygar hak ve yükümlülükler kapsamında görülmekte ve adil yargılanma hakkı garantilerinden yararlandırılmaktadır.

Tekrar mesleklerin ulusal düzlemde tertibini düzenleyen meslek örgütlerinin verdikleri disiplin cezaları da, mesleğin icrasını engelledikleri ya da sınırladıkları için, kural olarak, uygar hak ve yükümlülükler kapsamında görülmektedir. Ek olarak, kişilik hakları kapsamından kalan saygınlık, şöhretin ve prestij üzere ferdî hak ve pahaları ihlal eden disiplin yahut yargı sürecinin adil yargılanma hakkı kapsamında olduğu söylenebilir. Münasebetiyle somut uyuşmazlıktaki sportif cezanın üstteki ölçütler çerçevesindeki kıymetlendirilmesi sonrası adil yargılanma hakkının uygulanabilirliği son bir sonuca bağlanabilecektir.

Evvel iptal yoluna gidilmeli

Uyuşmazlığın tazminat boyutu bakımından ise Tahkim Heyeti kararı sonrası direkt AİHM’e gidilmesi, iç hukuk yollarının tüketilmesi şartı bakımından sorun doğurabilir. Üstte açıklandığı üzere, uyuşmazlığın bu kısmı sözleşmesel nitelikte olduğundan Tahkim Şurası kararına karşı yargı yolu açıktır. Bu nedenle evvel Tahkim Konseyi kararının iptali yoluna gidilmeli, sonrasında şayet tatmin etmeyen bir karar alınırsa Anayasa Mahkemesi’ne ve yeniden gerekirse ondan sonra AİHM’e gidilmesi gerekmektedir.

Oğulcan ve Galatarasay için öteki rastgele bir hukuksal yol bulunmamaktadır.

Bu türlü TFF yönetilmez! Verin bana cezayı, ayıp ya ayıp!

Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC S Sport Plus’ta! Taahhüt yok, suram yok, tıkla çabucak izle!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir